Til innhold
Grorud byutviklings- og miljøkomite

Møte i Grorud byutvikling- og miljøkomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 12. mai 2016

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Møteinnkalling til Grorud byutvikling- og miljøkomite (PDF 15,9MB)

Protokoll

Protokoll fra Grorud byutvikling- og miljøkomite møte den 10.03.2016 (PDF 293KB)

Saker til behandling

SakTittel
27/16
Informasjon fra bydelens tjenestesteder
28/16
Orienterings- og referatsaker
29/16
30/16
31/16
Kvartalsrapport pr. 31.03.2016
32/16