Til innhold
Politikk Bydel Grorud

Grorud bydelsutvalg


Mats Petter Sydengen

Politisk sekretær

Telefon: 934 25 237

E-post:

Grorud bydelsutvalg

Grorud bydelsutvalg er øverste politiske ledelse i bydelen.

  • medlemmene er bydelens folkevalgte organ og er valgt direkte av innbyggerne for fire år av gangen
  • avgjør og gir uttalelse i mange saker som har stor betydning for bydelen og dens innbyggere
  • fordeler det rammebeløpet som bystyret årlig tildeler bydelen og vedtar budsjettet
  • fører tilsyn med tjenestene som bydelen leverer til bydelens befolkning

 

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Banaras, Mobashar (Arbeiderpartiet)

Leder av Grorud arbeidsutvalg
Leder av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 454 40 451

Breiner Johansen, Andrine (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grorud arbeidsutvalg
Nestleder av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud byutviklings- og miljøkomite
Observatør av Grorud ungdomsråd

Telefon: 464 25 433

Pleym, Tale (Sosialistisk Venstreparti)

Observatør av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud mangfolds-, oppvekst- og kulturkomite
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten og boliger

Telefon: 413 10 375

Johannessen, Bente Irene (Høyre)

Varamedlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 996 16 225

Gran, Johnny (Høyre)

Medlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Varamedlem av Grorud byutviklings- og miljøkomite

Telefon: 478 99 833

Grimsrud, Jack (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Leder av Grorud byutviklings- og miljøkomite

Telefon: 976 03 659

Tharmalingam, Srisgantharajah (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud byutviklings- og miljøkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten og boliger

Telefon: 917 29 938

Rismyhr, Maren (Rødt)

Medlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Nestleder av Grorud byutviklings- og miljøkomite

Telefon: 450 43 259

Mohammad, Qasim (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud mangfolds-, oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 947 35 836

Banaras, Shahzad Zia (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 450 76 555

Fossli, Grethe (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grorud bydelsutvalg
Leder av Grorud mangfolds-, oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 930 63 553

Massoudy, Fatima (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud helse- og sosialkomite

Telefon: 486 25 535

Madsen, Rune (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud byutviklings- og miljøkomite

Telefon: 412 39 376

Haugan, Vidar (Fremskrittspartiet)

Observatør av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 920 44 261

Sandal, Jon Julius (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Nestleder av Grorud mangfolds-, oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 452 08 928

Standal Bergli, Alexander (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud mangfolds-, oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 990 12 714

Larsen, Kine Smith (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud mangfolds-, oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 913 70 619

Ellingsen, Knut Magne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud helse- og sosialkomite
Medlem av Grorud råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 468 63 109

Lartey-Adjei, Festus Kwawdo (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud helse- og sosialkomite

Telefon: 418 41 102

Høydalsvik, Edel (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg for Ammerudhjemmet og Romsås sykehjem

Telefon: 909 77 300

Nordvik, Bodil (Høyre)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud eldreråd
Varamedlem av Grorud helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Ammerudhjemmet og Romsås sykehjem
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten og boliger

Telefon: 977 75 392

Chauvin, Brigitte (Høyre)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 995 00 888

Nettum, Ingrid-Johanne (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud byutviklings- og miljøkomite

Telefon: 930 97 332

Rise Knutsen, Mari (Rødt)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud mangfolds-, oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 480 68 222

Kanagaratnam, Pulendran (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud byutviklings- og miljøkomite
Varamedlem av Grorud helse- og sosialkomite
Varamedlem av Grorud mangfolds-, oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 991 04 659

Lindblom, Odd Arve (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Varamedlem av Grorud helse- og sosialkomite

Telefon: 901 63 862

Odden, Anne Tjøtta (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Varamedlem av Grorud byutviklings- og miljøkomite

Telefon: 992 52 429

Winther-Larssen, Stein (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud eldreråd
Medlem av Grorud mangfolds-, oppvekst- og kulturkomite
Leder av Tilsynsutvalg for Ammerudhjemmet og Romsås sykehjem

Telefon: 915 12 714

Sundquist, Marion (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud helse- og sosialkomite

Telefon: 915 70 305