Til innhold
Politikk Bydel Grorud

Grorud bydelsutvalg


Mats Petter Sydengen

Politisk sekretær

Telefon: 934 25 237

E-post:

Grorud bydelsutvalg

Grorud bydelsutvalg er øverste politiske ledelse i bydelen.

  • medlemmene er bydelens folkevalgte organ og er valgt direkte av innbyggerne for fire år av gangen
  • avgjør og gir uttalelse i mange saker som har stor betydning for bydelen og dens innbyggere
  • fordeler det rammebeløpet som bystyret årlig tildeler bydelen og vedtar budsjettet
  • fører tilsyn med tjenestene som bydelen leverer til bydelens befolkning

På denne siden finner du medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015–2019. Lurer du på hvem som ble valgt inn for de neste fire årene? Se valgresultater her.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Banaras, Mobashar (Arbeiderpartiet)

Leder av Grorud arbeidsutvalg
Leder av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 454 40 451

Breiner Johansen, Andrine (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grorud arbeidsutvalg
Nestleder av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud byutviklings- og miljøkomite
Observatør av Grorud ungdomsråd

Telefon: 464 25 433

Pleym, Tale (Sosialistisk Venstreparti)

Observatør av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud mangfolds-, oppvekst- og kulturkomite
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten og boliger

Telefon: 413 10 375

Johannessen, Bente Irene (Høyre)

Varamedlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 996 16 225

Gran, Johnny (Høyre)

Medlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Varamedlem av Grorud byutviklings- og miljøkomite

Telefon: 478 99 833

Grimsrud, Jack (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Leder av Grorud byutviklings- og miljøkomite

Telefon: 976 03 659

Tharmalingam, Srisgantharajah (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud byutviklings- og miljøkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten og boliger

Telefon: 917 29 938

Rismyhr, Maren (Rødt)

Medlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Nestleder av Grorud byutviklings- og miljøkomite

Telefon: 450 43 259

Mohammad, Qasim (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud mangfolds-, oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 947 35 836

Banaras, Shahzad Zia (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 450 76 555

Fossli, Grethe (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grorud bydelsutvalg
Leder av Grorud mangfolds-, oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 930 63 553

Massoudy, Fatima (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud helse- og sosialkomite

Telefon: 486 25 535

Madsen, Rune (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud byutviklings- og miljøkomite

Telefon: 412 39 376

Haugan, Vidar (Fremskrittspartiet)

Observatør av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 920 44 261

Sandal, Jon Julius (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Nestleder av Grorud mangfolds-, oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 452 08 928

Standal Bergli, Alexander (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud mangfolds-, oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 990 12 714

Larsen, Kine Smith (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud mangfolds-, oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 913 70 619

Ellingsen, Knut Magne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud helse- og sosialkomite
Medlem av Grorud råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 468 63 109

Lartey-Adjei, Festus Kwawdo (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud helse- og sosialkomite

Telefon: 418 41 102

Høydalsvik, Edel (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg for Ammerudhjemmet og Romsås sykehjem

Telefon: 909 77 300

Nordvik, Bodil (Høyre)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud eldreråd
Varamedlem av Grorud helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Ammerudhjemmet og Romsås sykehjem
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten og boliger

Telefon: 977 75 392

Chauvin, Brigitte (Høyre)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 995 00 888

Nettum, Ingrid-Johanne (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud byutviklings- og miljøkomite

Telefon: 930 97 332

Rise Knutsen, Mari (Rødt)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud mangfolds-, oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 480 68 222

Kanagaratnam, Pulendran (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud byutviklings- og miljøkomite
Varamedlem av Grorud helse- og sosialkomite
Varamedlem av Grorud mangfolds-, oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 991 04 659

Lindblom, Odd Arve (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Varamedlem av Grorud helse- og sosialkomite

Telefon: 901 63 862

Odden, Anne Tjøtta (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Varamedlem av Grorud byutviklings- og miljøkomite

Telefon: 992 52 429

Winther-Larssen, Stein (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud eldreråd
Medlem av Grorud mangfolds-, oppvekst- og kulturkomite
Leder av Tilsynsutvalg for Ammerudhjemmet og Romsås sykehjem

Telefon: 915 12 714

Sundquist, Marion (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud helse- og sosialkomite

Telefon: 915 70 305