Til innhold

Møte i Grorud arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Mandag 29. mai 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Ammerudveien 22, 3. etasje

Sted

Om møtet

Møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid.

Innkalling

Møteinnkalling til Grorud arbeidsutvalg 29.05.2017 (PDF 304KB)

Protokoll

Protokoll fra Grorud arbeidsutvalg 24.04.2017(1) (PDF 192KB)

Saker til behandling

SakTittel
22/17
Godkjenning av innkalling og dagsorden Grorud arbeidsutvalg 29.05.2017
23/17
Godkjenning av protokoll fra møte i Grorud arbeidsutvalg 24.04.2017
24/17
Orienterings- og referatsaker
25/17
Saker til vurdering etter møte i Grorud bydelsutvalg 11.05.2017
26/17
Godkjenning av sakskart til møte i Grorud bydelsutvalg 15.06.2017
27/17
28/17