Til innhold
Grorud arbeidsutvalg

Møte i Grorud arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Mandag 2. mai 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadministrasjonen, Ammerudveien 22, 3. et.

Sted

Ammerudveien 22, 3. et., OSLO

Innkalling

Møteinnkalling 02.05.2016 (PDF 111KB)

Protokoll

Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte den 02.05.2016 (PDF 176KB)

Saker til behandling

SakTittel
17/16
18/16
19/16
Orienterings- og referatsaker til Arbeidsutvalgets møte den o2.05.2016
20/16
Saker til vurdering i Arbeidsutvalget etter møte i Bydelsutvalgets møte den 17.03.2016
21/16
Godkjenning av sakskart til Bydelsutvalgets møte den 19.05.2016
22/16
Høringer til Arbeidsutvalgets møte den 02.05.2016
23/16
Eventuelt - Arbeidsutvalgets møte den 02.05.2016