Til innhold
Politikk Bydel Grorud

Grorud arbeidsutvalg


Mats Petter Sydengen

Politisk sekretær

Telefon: 934 25 237

E-post:

Grorud arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget behandler saker av overordnet karakter og har et helhetsansvar innenfor budsjett og planlegging. Utvalget innstiller overfor bydelsutvalget i saker som ikke fremmes for bydelsutvalget gjennom komiteene.

Arbeidsutvalget delegeres myndighet til å fatte vedtak i hastesaker og i saker av mindre betydning eller hvor uttalelsen er i samsvar med bydelsutvalgets prinsipielle vurderinger i tidligere saker.

 

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Banaras, Mobashar (Arbeiderpartiet)

Leder av Grorud arbeidsutvalg
Leder av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 454 40 451

Gran, Johnny (Høyre)

Medlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Varamedlem av Grorud byutviklings- og miljøkomite

Telefon: 478 99 833

Rismyhr, Maren (Rødt)

Medlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Nestleder av Grorud byutviklings- og miljøkomite

Telefon: 450 43 259

Breiner Johansen, Andrine (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grorud arbeidsutvalg
Nestleder av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud byutviklings- og miljøkomite
Observatør av Grorud ungdomsråd

Telefon: 464 25 433

Grimsrud, Jack (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Leder av Grorud byutviklings- og miljøkomite

Telefon: 976 03 659

Banaras, Shahzad Zia (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 450 76 555

Sandal, Jon Julius (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Nestleder av Grorud mangfolds-, oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 452 08 928

Mohammad, Qasim (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud mangfolds-, oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 947 35 836

Johannessen, Bente Irene (Høyre)

Varamedlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 996 16 225

Haugan, Vidar (Fremskrittspartiet)

Observatør av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 920 44 261

Pleym, Tale (Sosialistisk Venstreparti)

Observatør av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud mangfolds-, oppvekst- og kulturkomite
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten og boliger

Telefon: 413 10 375