Til innhold
Bydel Grorud

Snakk med en psykisk helsearbeider

Tid og sted

Dato

Torsdag 3. oktober
Repeterende aktivitet. Skjer på torsdag fram til 31. desember

Tid

14:00-15:00

Sted

Ammerudveien 22, 0958 OSLO

Om aktiviteten

Har du det ugreit? Da kan du få snakke med en psykisk helsearbeider.

Å ha psykiske problemer og vansker er ikke uvanlig, men mange mennesker opplever at det er vanskelig å vite hvor man skal henvende seg med det man strever med. Noen kan oppleve at det hoper seg opp med bekymringer og vanskelige tanker og følelser, enten om seg selv, om et familiemedlem, eller en annen. I slike situasjoner kan du henvende deg til oss for å snakke med en psykisk helsearbeider.

Psykisk helsearbeidere er helse- og sosialfaglig personell med videreutdanning i psykisk helse. De har blant annet kunnskap om mellommenneskelige relasjoner og det å snakke med folk. Du kan få hjelp til å sortere tanker og følelser, eller hjelp og bistand til å finne fram til hvor du kan henvende deg med det du strir med, om vår bistand ikke er tilstrekkelig.

Vi har taushetsplikt.

Kontakt oss

Telefon dagtid: 908 09 207