Til innhold

Grip sjansen for ungdom

Grip sjansen for ungdom (tidligere Jobbsjansen) arbeider for å kvalifisere unge innvandrere til høyere utdanning eller arbeid.

Grip sjansen for ungdomProgrammet er på heltid som en vanlig arbeidsuke og varer i inntil to år. Ungdom kan søke selv eller bli henvist av NAV, barneverntjenesten, oppfølgingstjenesten eller lignende. 

Målsetninger

  • Kvalifisere innvandrere uten fast tilknytning til arbeidsmarkedet til høyere utdanning og/eller arbeid.
  • Deltakerne skal bli økonomisk selvhjulpne og få en varig tilknytning til arbeidslivet.
  • Utvikle spesielt tilrettelagte kvalifiseringstiltak og metodikk for målgruppen.

Kontakt

Kontakt SeFI om Grip sjansen for ungdom