Til innhold

Senter for flyktningekompetanse og integrering (SeFI)

Vi har flyttet til Tøyen torg - Hagegate 23, 0653 Oslo.

 

Nedetiden vil kun vare en kort periode fra kl. 22:00 til ca 22:20, og årsaken er planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg.

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Postadresse

Postboks 9406 Grønland, 0135 OSLO

Besøksadresse

Hagegata 23, 0653 OSLO

Senter for flyktningekompetanse og integrering (SeFI)

SeFI har ansvar for å bosette bydelens årlige flyktningekvote. Enslige mindreårige bosettes i samarbeid med bydelens barneverntjeneste. SeFI har i tillegg diverse integrerende tiltak og prosjekter.

SeFI har ansvar for å bistå nylig bosatte med deres etablering i bydelen, slik at de kan bli selvhjulpne og leve integrert i sitt lokalsamfunn. Senteret drifter i tillegg diverse kvalifiserende og integrerende tiltak og prosjekter.