Til innhold
Politikk og politiske møter

Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen


Kjersti Grut

Programleder områdeløftene

Telefon: 982 36 595

E-post:

Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Lokalstyret vedtar opprettelse og avvikling av prosjekter i tråd med vedtatt programplan (PDF 2MB) med tilhørende føringer. Lokalstyret har løpende styring og resultatoppfølging av programmet og ansvar for revidering av årlig programplan/handlingsplan. Lokalstyret skal også sikre at relevante etater trekkes inn i enkeltprosjekter. 

Lokalstyret har styring og resultatansvar kun for prosjekter som er finansiert av Byrådsavdeling for byutvikling til Bydel Gamle Oslo. Der Byrådsavdelingen finansierer prosjekter direkte til ulike etater har etaten et eget styrings- og resultatansvar.

Lokalstyret har et spesielt ansvar for at:

  • relevante aktører i området involveres på en hensiktsmessig måte gjennom prosjekten
  • kommunikasjonen mellom programmet og innbyggerne fungerer tilfredsstillende
  • samarbeidet med bydelens tjenester fungerer tilfredsstillende
  • det etableres et effektivt system for program- og prosjektstyring

 

Lokalstyret rapporterer til programstyret. Møtes fem til syv ganger i året.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Pran, Tore Olsen

Leder av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Telefon: 920 26 995

Yrke: Bydelsdirektør Bydel Gamle Oslo

Abshir, Nafisa

Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Yrke: fast innbyggerrepresentant fra områdeløft Grønland

Gauksrud, Kåre Ivar

Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Yrke: fast innbyggerrepresentant fra områdeløft Grønland

Aandal, Kristin

Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Yrke: fast innbyggerrepresentant fra områdeløft Tøyen

Nuur, Ali

Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Yrke: fast innbyggerrepresentant fra områdeløft Tøyen

Tveit, Geir

Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Yrke: Politiet i Oslo (oppnevnt av politiet)

Andersen, Terje

Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Yrke: rektor Tøyen skole (oppnevnt av Utdanningsetaten)

Granli,Trine Lise Saxesen

Observatør av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Telefon: 941 66 443

Yrke: avdelingsdirektør for Helse, sosial og nærmiljø i Bydel Gamle Oslo

Tranaas, Hanna Wærness

Observatør av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Yrke: Byrådsavdeling for byutvikling