Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Gamle Oslo bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 14. november 2019

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Parken, Aktivitetshuset K-1, Kolstadgata 1, 1. etasje

Sted

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo bydelsutvalg 14.11.2019 (PDF 75KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo bydelsutvalget 14.11.2019 (PDF 566KB)

Saker til behandling

SakTittel
151/19
152/19
153/19
Rapport fra uanmeldt tilsyn 06.09.2019 ved Valle dagsenter
154/19
Godtgjørelse av elektronisk møteutstyr og distribusjon av sakspapirer
155/19
156/19
Politiske verv i Gamle Oslo (ikke klar)
157/19
158/19
Forslag til ny rutine for behandling av skjenke-, salgs og serveringsbevillinger i Bydel Gamle Oslo
159/19
Bydelens uttalelse til søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved Mat og musikk AS, Rolf Hofmos gate 24
160/19
Tildeling av nabolags- og aktivitetsmidler for Grønland og Tøyen høsten 2019
161/19
Omsorg+ i Bydel Gamle Oslo- fremtidig drift
162/19
Spørsmål til administrasjon fra politikken
163/19
Møtegodtgjørelse i perioden 2019-2023
164/19
165/19
Finansiering og drift av Juniorklubben G
166/19
Gjennomgang av aktivitetstilbudet til aldersgruppen 8-14 (V) -trukket sak
167/19
Bedre belysning i Svartdalsparken (H)
168/19
Bedre belysning i Minneparken/Ruinparken må prioriteres (H)
169/19
170/19
Bydelens uttalelse til serverings- og skjenkebevilling ved Mesob Restaurant, Motzfeldts gate 5
Referatsaker