Til innhold

Møte i Gamle Oslo ungdomsråd

Tid og sted

Dato

Torsdag 4. mai 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Famliehuset, Grønland 30, 5. etasje

Sted

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo ungdomsråd 04.05.2017 (PDF 14KB)

Saker til behandling

SakTittel
11/17
Bydelens uttalelse til handlingsprogram for økt byliv (ikke klar)
12/17
Bydelens uttalelse til høring av strategi for et grønnere Oslo (ikke klar)
13/17
Utkvittering av verbalvedtak 19/budsjett 2017-Kvalitet på språkopplæringen i barnehagene (ikke klar)
14/17
Utkvittering av verbalvedtak: Rekruttering av barn til barnehage (ikke klar)
15/17