Til innhold

Ungdomsrådet


Mehrdad Ganji

Sekretær

Telefon: 481 69 758

E-post:

Sara Ali Barzinje

Leder

Telefon: 926 63 003

E-post:

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

De uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Barzinje, Sara Ali

Leder av Ungdomsrådet

Telefon: 926 63 003

Yrke: Hersleb vgs

Bashir, Abdullahi

Medlem av Ungdomsrådet

Telefon: 912 99 164

Yrke: Tøyen sportsklubb

Hussain, Iman

Medlem av Ungdomsrådet

Telefon: 920 76 548

Yrke: Jordal klubb

Iqbal, Shareen

Medlem av Ungdomsrådet

Telefon: 403 30 734

Yrke: Jordal skole

Rodrigues, Maria de Valencia

Medlem av Ungdomsrådet

Telefon: 473 37 431

Yrke: Forandringshuset

Amri, Madiha

Medlem av Ungdomsrådet

Yrke: Jordal skole

Bashir, Anisa

Medlem av Ungdomsrådet

Telefon: 467 27 263

Yrke: Tøyen sportsklubb

Tubai, Adam

Medlem av Ungdomsrådet

Yrke: Riverside

Viljugrein, Agnes Nærland (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekst-, kultur- og nærmiljøkomiteen
Observatør av Ungdomsrådet

Danielsen, Anders Skyrud (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Helse- og sosialkomiteen
Medlem av Tilsynsutvalg for Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter og Villa Habibi
Observatør av Ungdomsrådet

Telefon: 986 27 947