Til innhold

Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter


Heidi Rudshaug (AP)

Leder

Telefon: 959 99 454

E-post:

Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter

Tilsynsutvalget er et organ som utfører tilsyn med sykehjem på bydelsutvalgets vegne. Tilsynet har som oppgave å snakke med brukerne, og etterspørre kvalitet i tjenesten de fører tilsyn med. Tilsynsutvalget kommer på anmeldt og uanmeldt besøk ved sykehjemmene. Tilsynsutvalget kan da ta kontakt både med beboere, pårørende og ansatte ved sykehjemmet. Tilsynsutvalget rapporterer fra sine besøk direkte til bydelsutvalget.
Tilsynsutvalget er komitè i henhold til kommunelovens § 10, punkt 5. Myndigheten til å oppnevne tilsynsutvalg er delegert til bydelsutvalget.

Medlemmer i tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter, valgt av bydelsutvalget den 19.11.2015 for perioden 2015 - 2019:

Medlemmer

Heggheim, Hanne (Arbeiderpartiet)

Leder av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter
Medlem av Tilsynsutvalg for Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter og Villa Habibi

Hauland, Jorunn (Høyre)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter

Telefon: 977 18 179

Haneseth, Else B. (Fremskrittspartiet)

Medlem av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter og Villa Habibi

Telefon: 414 07 117

Moe, Kjell (Rødt)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter

Telefon: 22 68 58 16

Aursand, Svein (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter

Telefon: 930 04 650

Osland, Simen Gjersvoll (Høyre)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter

Telefon: 911 47 595