Til innhold
Politikk i Bydel Gamle Oslo

Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten


Nina Reim

Leder

Telefon: 412 37 291

E-post:

Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Tilsynsrapporter Bydel Gamle Oslo

Medlemmer

Reim, Nina (Rødt)

Leder av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Telefon: 412 37 291

Gabrielli, Kim Noguera (Arbeiderpartiet)

Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Telefon: 974 24 587

Født: 1980

Reese, Randi (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Helse- og sosialkomiteen
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Throndsen, Nina Stokkvik (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Telefon: 988 32 877

Havro, Gøril Bjerkhol (Venstre)

Varamedlem av Helse- og sosialkomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Telefon: 936 66 700

Eriksen, Per Øivind (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten