Til innhold

Møte i Gamle Oslo råd for psykisk helse

Tid og sted

Dato

Mandag 5. februar 2018

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Platousgate 16, 2 etasje

Sted

Om møtet

Det er blitt meldt forfall til dette møte og det vil derfor ikke bli vedtaksført. Derfor blir dette møtet avlyst.
 

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo råd for psykisk helse 05.02.2018 (PDF 9KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/18
2/18
3/18