Til innhold

Uttalelse til søknad om utvidet skjenketid ute ved Klosterenga Cafe og Bar, Schweigaards gate 60B