Til innhold

Uttalelse til søknad om utvidelse av åpnings- og skjenketid ved Dattera til Hagen, Grønland 10