Til innhold

Uttalelse til søknad om skjenkebevilling ved Kampen Bistro, Bøgata 21