Til innhold

Uttalelse til søknad om skjenkebevilling ved El Camino Diagonale, Dronning Eufemias gate 11