Til innhold

Uttalelse til søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved Åpent Bakeri BarCode, Dronning Eufemias gate 16