Til innhold

Bydelens uttalelse til søknad om bruksendring ved St. Halvardshjemmet