Til innhold

Bydelens uttalelse til søknad om bruksendring fra kontor til hotellvirksomhet - Grønland 16