Til innhold

Bydelens uttalelse til offentlig ettersyn av Veiledende planprogram for det offentlige rom - Hasle og Valle Hovin