Til innhold

Bydelens uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Gladengveien 12-14