Til innhold

Bydelens uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Etterstadgata 2 - 6