Til innhold
Politiske saker 2018

Bydelens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering av felt A10, A31 og A34 i Bjørvika