Til innhold

Bydelens uttalelse til kunngjøring om offentlig ettersyn av reguleringsplan for Oslo S, utvidelse med ny bussterminal