Til innhold

Bydelens uttalelse til byggesak - Oppføring av nybygg i Grønland 24