Til innhold

Møte i Gamle Oslo oppvekst-, kultur- og nærmiljøkomité

Tid og sted

Dato

Tirsdag 17. april 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Platousgate 16, 2 etasje

Sted

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo oppvekst-, kultur- og nærmiljøkomite 17.04.2018 (PDF 143KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo Oppvekst, kultur og nærmiljølkomité 17.04.2018 (PDF 757KB)

Saker til behandling

SakTittel
24/18
Høring skolebehovsplan 2019-2028 for grunnskoler og videregående skoler
25/18
26/18
Midler til aktiviteter, sosiale møteplasser og prosjekter i det offentlige rom. Områdeløft Tøyen våren 2018
27/18
28/18
Høring av behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028
29/18
Oslo – Europas miljøhovedstad 2019
30/18
Uttalelse til søknad om skjenkebevilling ved Omni Bar, Sørengkaia 25B
31/18
Uttalelse til søknad om skjenkebevilling ved Nord og Natt, Hagegata 24