Til innhold

Møte i Gamle Oslo oppvekst-, kultur- og nærmiljøkomité

Tid og sted

Dato

Tirsdag 13. mars 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Platousgate 16, 2 etasje

Sted

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo oppvekst-, kultur- og nærmiljøkomite 13.03.2018 (PDF 73KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo Oppvekst, kultur og nærmiljølkomité 13.03.2018 (PDF 100KB)

Saker til behandling

SakTittel
13/18
Lysere, renere og penere gatebilde - verbalvedtak 16
14/18
15/18
Ny organisering rundt Tøyen Torg (V)
16/18
Oslo – Europas miljøhovedstad (AP) (Ikke klar)
17/18
Forsøk med positiv forskjellsbehandling av barnehager i Bydel Gamle Oslo (AP)
18/18
Uttalelse til søknad om utvidet åpnings- og skjenketid ute ved Ladegaarden Cafe, Oslo gate 13
19/18
Uttalelse til søknad om skjenkebevilling ved Kampen Bistro, Bøgata 21
20/18
Uttalelse til søknad om utvidelse av areal inne, ved Galgeberg Corner, St. Halvards gate 65B
21/18
22/18
Uttalelse til søknad om utvidelse av skjenkeareal ved Brutus Bar, Eriks gate 2A