Til innhold

Lokalstyret for Områdeløftene

Tid og sted

Dato

Onsdag 22. august 2018

Tid

klokken 14:00

Tilleggsinformasjon

Platous gate 16, 2. etasje

Sted

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo Lokalstyremøte 22.08.2018 (PDF 230KB)

Saker til behandling

SakTittel
7/18
Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 4. april 2018
8/18
9/18
10/18
Oppfølging av nye mulighetsområder
11/18
12/18
13/18
14/18
Grønlandsleiret 28, Plakathuset – orientering om status
15/18
16/18
2018-16 Eventuelt Fordeling av tilskuddsmidler høst 2018