Til innhold
Lokalstyret for Områdeløftene

Lokalstyret for Områdeløftene

Tid og sted

Dato

Onsdag 12. desember 2018

Tid

klokken 14:00

Tilleggsinformasjon

Platous gate 16, 2. etasje

Sted

Innkalling

Møteinnkalling 5-18 Lokalstyret områdesatsing Tøyen og Grønland (PDF 467KB)

Protokoll

Sak 18-29 Protokoll 2018-5 lokalstyret områdeløftene Tøyen og Grønland (PDF 277KB)

Saker til behandling

SakTittel
23/18
24/18
25/18
26/18
27/18
Sak 18-27 Årshjul områdeløft Grønland og Tøyen 2019
28/18
Sak 18-28 Barnehagekvalitet i levekårsutsatte og flerkulturelle byområder i Bydel Gamle Oslo