Til innhold
Lokalstyret for Områdeløftene

Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Tid og sted

Dato

Onsdag 13. februar 2019

Tid

klokken 14:00

Saker til behandling

SakTittel
1/19
2/19
3/19
Sak 19-3 Videreutvikling av Rudolf Nilsens plass
4/19
5/19
Sak 19-5 Ø på snø og sjø - læring og videre løsning
6/19
Sak 19-6 Kartlegging av mobilisering av aktører i lokalsamfunn - alternative destinasjoner til studietur
7/19
8/19
Problembeskrivelse knyttet til uønskede hendelser på Grønland