Til innhold

Møte i Gamle Oslo byutviklingskomité

Tid og sted

Dato

Onsdag 13. juni 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Platousgate 16, 2 etasje

Sted

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo byutviklingskomiteen 13.06.2018 (PDF 145KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo byutviklingskomiteen 13.06.2018 (PDF 315KB)

Saker til behandling

SakTittel
21/18
Bydelens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering av felt A10, A31 og A34 i Bjørvika
22/18
23/18
Tilbakemelding om sykkelparkering i BGO
24/18
25/18
26/18
Tilgang til Sørenga fra Ekeberg og Gamlebyen (Rødt)
27/18
28/18
Fotgjengerfelt og risikovurdering (SV)