Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Gamle Oslo bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 13. desember 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Platous gate 16, 2. etasje

Sted

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo bydelsutvalg 13.12.2018 (PDF 256KB)

Protokoll

Protokoll fra Gamle Oslo bydelsutvalget 13.12.2018 (PDF 1,3MB)

Saker til behandling

SakTittel
167/18
Tilslutning til tiltak for vern og oppgradering av Akerselva miljøpark
168/18
Bydelens uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Etterstadgata 2 - 6
169/18
Evaluering av bydelens ordning med grønne midler - Utsettes til neste møte
170/18
171/18
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2019
172/18
173/18
Forslag til møteplan BU 1. halvår 2019
174/18
175/18
Innstilling tildeling av nabolags- og aktivitetsmidler for Tøyen og Grønland høsten 2018
176/18
177/18
Trafikktiltak i Jens Bjelkes gate (MDG)
178/18
Midlertidig etterbruk av Oslo kretsfengsel avd. Botsen (R)
179/18
Narkotikasalg i våre boligområder (R)
180/18
Ulovlig søndagsåpent i bydelen (R)
181/18
Støy om natten p.g.a jobbing ved jernbanen (R)
182/18
183/18
Endring av representasjon i Tilsynsutvalg for Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter og Villa Habibi
Referatsaker