Til innhold

Møte i Gamle Oslo bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 18. oktober 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Platous gate 16, 2. etasje

Sted

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo bydelsutvalg 18.10.2018 (PDF 262KB)

Protokoll

Protokoll fra Gamle Oslo bydelsutvalget 18.10.2018 (PDF 769KB)

Saker til behandling

SakTittel
134/18
135/18
136/18
Bydelens uttalelse til reguleringsplan for Konowsgate 101 og 103
137/18
Tilgjengelighet og universell utforming på Sørenga
138/18
139/18
140/18
Bydelens uttalelse til offentlig ettersyn av planforslag for Enebakkveien 69, Kværnerbyen
141/18
142/18
143/18
144/18
145/18
146/18
Kommunen må overta leiegården Håkonsgate 12 med 24 leiligheter (Rødt)
147/18
148/18
Rasisme, voldsfri og diskrimineringsfri bydel (SV, Rødt og MDG)
149/18
150/18
Referatsaker