Til innhold

Møte i Gamle Oslo bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 15. februar 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Platousgate 16, 2 etasje

Sted

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo bydelsutvalg 15.02.2018 (PDF 137KB)

Protokoll

Godkjent protokoll bydelsutvalget 15.02.2018 (PDF 554KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/18
2/18
Oppnevning av varamedlem til Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
3/18
4/18
5/18
Representanter til skolenes driftsstyrer
6/18
Bydelens uttalelse til offentlig ettersyn av Veiledende planprogram for det offentlige rom - Hasle og Valle Hovin
7/18
Bydelens uttalelse til kunngjøring om offentlig ettersyn av reguleringsplan for Oslo S, utvidelse med ny bussterminal
8/18
9/18
Uttalelse til søknad om utvidet skjenketid ute ved Klosterenga Cafe og Bar, Schweigaards gate 60B
10/18
11/18
12/18
Klosterenga park - overføring av forvaltning fra Bydel Gamle Oslo til Bymiljøetaten
13/18
14/18
15/18
Plan for utkvittering av verbalvedtak budsjett 2018
16/18
17/18
Etterbruk av Munchmuseet på Tøyen - forespørsel om bydelens interesse
18/18
Sammensetning av lokalstyret i områdesatsing med områdeløftene Tøyen og Grønland
19/18
20/18
21/18
22/18
Endring av representasjon til bydelsutvalget (MDG)
23/18
Uttalelse til søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved Åpent Bakeri BarCode, Dronning Eufemias gate 16
24/18
Uttalelse til søknad om skjenkebevilling ved Piece of cake Kvernerbyen, Smeltedigelen 4
25/18
Uttalelse til søknad om skjenkebevilling ved Fazer Food Services AS avd. 919806 Vålerenga Stadion
26/18
Forespørsel om uttalelse til skjenkebevilling ved Landbrukets Hus, Schweigaards gate 34C
27/18
28/18
Parkering og kjøring på Teaterplassen (FrP)
29/18
Rehabilitering av Botsen og grøntområdene (V)
30/18
Referatsaker
Referatsaker