Til innhold

Møte i Gamle Oslo bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 14. desember 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Platousgate 16, 2. etasje

Sted

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo bydelsutvalg 14.12.2017 (PDF 110KB)

Protokoll

Godkjent protokoll bydelsutvalget 14.12.17 (PDF 656KB)

Saker til behandling

SakTittel
204/17
Bydelsdirektørens forslag til Budsjett 2018
205/17
206/17
207/17
Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn ved Villa Habibi 03.11.17
208/17
Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn ved Østerdalsgata dag og aktivitetssenter 03.11.17
209/17
Innspill til rullering av behovsplan for idrett og friluftsliv
210/17
211/17
212/17
213/17
214/17
Uttalelse bruksendring Brinken 39 (SV) - Saken er trukket
215/17
Uttalelse til søknad om skjenkebevilling ved Kumi, Schweigaards gate 56A
Referatsaker