Til innhold

Møte i Gamle Oslo bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 16. november 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

K1, Parken (storsalen)

Sted

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo bydelsutvalg 16.11.2017 (PDF 110KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo bydelsutvalget 16.11.2017 (PDF 359KB)

Saker til behandling

SakTittel
185/17
Tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn – Østerdalsgata dag og aktivitetssenter 28.09.17
186/17
187/17
Bydelens uttalelse til reguleringsplan for Ensjøveien 16-22
188/17
189/17
Oppfølging av BU sak 162/2017- Seniorveileder (SV)
190/17
Uttalelse til søknad om skjenkebevilling ved Nord & Natt, Hagegata 24
191/17
Oppnevnelse av vararepresentasjon til driftsstyret ved Kampen skole - Utgår
192/17
Endring av representasjon for SV i Tilsynsutvalget for Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter og Villa Habibi
193/17
194/17
Undersøkelse av kvaliteten i barnehager i utvalgte levekårsutsatte områder (AP)
195/17
Områdepolitikk for Gamle Oslo (AP)
196/17
197/17
Bydelens uttalelse til planprogram for ny t-banetunnel gjennom Oslo
198/17
Uttalelse til søknad om salgsbevilling ved Tøyen minipris, Eiriks gate 7A
199/17
Uttalelse til søknad om utvidelse skjenkeareal ved Sodexo avd. 28740 Dronning Eufemias gate 30
200/17
Fullelektronisk distribusjon av bydelsdirektørens forslag til budsjett 2018
Referatsaker