Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Gamle Oslo bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 21. mai 2015

Tid

klokken 17:00

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo bydelsutvalg 21.05.2015 (PDF 116KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo bydelsutvalg 21.05.15 (PDF 892KB)

Saker til behandling

SakTittel
62/15
63/15
64/15
65/15
66/15
67/15
68/15
69/15
70/15
71/15
72/15
73/15
74/15
75/15
Forbudsskilt i Strømsveien og Ekebergskrenten
76/15
77/15
78/15
79/15
80/15
81/15
82/15
Nei til økt søndagshandel i Oslo kommune
83/15
84/15
85/15
Søknad om salgsbevilling etter eierskifte i bakenforliggende eierforhold ved Rimi Tøyen, Sørligata 8 og Rimi Borggata, Åkerbergveien 8-14
86/15
87/15
Søknad om utvidet åpnings- og skjenketid ute ved Closterenga Cafe og Bar, Schweigaardsgate 60 bSøknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved San Marco Mat og Vinhus, Mandallsgate 10
88/15