Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Gamle Oslo bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 23. mai 2019

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Parken, Aktivitetshuset K-1, Kolstadgata 1, 1. etasje

Sted

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo bydelsutvalg 23.05.2019 (PDF 113KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo bydelsutvalget 23.05.2019 (PDF 871KB)

Saker til behandling

SakTittel
66/19
Bydelens uttalelse til kunngjøring om nytt offentlig ettersyn – Forslag til detaljregulering av Urtegata 9 til kontor, næring og hotell
67/19
68/19
69/19
70/19
Tildeling av nabolags- og aktivitetsmidler fra områdeløft Grønland og Tøyen våren 2019
71/19
72/19
Midlertidig flerbrukshall på Tøyen! (V)
73/19
74/19
75/19
Fremkommelighet for kollektivtrafikk i Østensjøveien (AP)
76/19
Terrorsikringstiltak Botsparken (AP)
77/19
78/19
Bydelens uttalelse til søknad om skjenkebevilling ute - PINK FISK (Munch Brygge), Operagata 35
79/19
Uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Pokalen Barcode, Dronning Eufemias gate 40
80/19
Bydelens uttalelse til søknad om salgsbevilling ved REMA 1000 Valle, Innspurten 13 B
81/19
82/19
Bydelens uttalelse til ny skjenkebevilling ute - Oscars Pizza AS, Mandalls gate 10
Foreløpig sak -jf. BUK-sak 25/19
Endring av kjørerute for bussrute 60 gjennom Kolstadgata på Tøyen (FRP)