Til innhold
Arbeidsutvalget

Møte i Gamle Oslo arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 27. august 2019

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Christian Kroghs gt. 16. Møterom Idun

Sted

Om møtet

Møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid.

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo arbeidsutvalg 27.08.2019 (PDF 146KB)

Saker til behandling

SakTittel
15/19
Saker til bydelsutvalgets møte 19. september 2019 (legges frem på møtet)
16/19
Saker til bydelsutvalgets møte 19. september 2019 fremmet av AU (legges frem på møtet)
17/19
Bydelens uttalelse til søknad om salgsbevilling - SPAR Ensjø - Ensjøveien 21 A (ferdigbehandles i AU)