Til innhold
Politikk i Bydel Gamle Oslo

Arbeidsutvalget


E-post:

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget behandler saker av overordnet karakter og har et helhetsansvar innenfor budsjett og planlegging. Utvalget innstiller overfor bydelsutvalget i saker som ikke fremmes for bydelsutvalget gjennom komiteene.

Arbeidsutvalget delegeres myndighet til å fatte vedtak i hastesaker og i saker av mindre betydning eller hvor uttalelsen er i samsvar med bydelsutvalgets prinsipielle vurderinger i tidligere saker. 

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Oma, Line (Arbeiderpartiet)

Leder av Arbeidsutvalget
Leder av Bydelsutvalget

Telefon: 975 19 584

Hussein, Marian Abdi (Sosialistisk Venstreparti)

Nestleder av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Oppvekst-, kultur- og nærmiljøkomiteen

Osland, Simen Gjersvoll (Høyre)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter

Telefon: 911 47 595

Gjengaar, Viktor Rakov (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Arbeidsutvalget
Nestleder av Bydelsutvalget
Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Oppvekst-, kultur- og nærmiljøkomiteen

Telefon: 450 65 050

Mirahmadi, Ali (Rødt)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Helse- og sosialkomiteen

Viljugrein, Agnes Nærland (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekst-, kultur- og nærmiljøkomiteen
Observatør av Ungdomsrådet

Slåke, Øyvind (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Leder av Helse- og sosialkomiteen

Heldal, Steinar (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Leder av Byutviklingskomiteen
Medlem av Eldrerådet

Telefon: 959 49 689

Schjørlien, Kay Asbjørn Knutsen (Rødt)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Ingholm, Leif Ari (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget

Danielsen, Marit Fulland (Rødt)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Navnekomiteen

Svorstøl, Olaf (Rødt)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Leder av Oppvekst-, kultur- og nærmiljøkomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter og Villa Habibi

Telefon: 932 03 741

Michelsen, Øyvind (Høyre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget

Telefon: 468 98 122

Bull, Beate (Høyre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Telefon: 468 41 410

Fredeng, Sigurd (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Helse- og sosialkomiteen
Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Oppvekst-, kultur- og nærmiljøkomiteen

Helene Zakariassen Skulstad (Venstre)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Helse- og sosialkomiteen

Johansen, Kjell (Fremskrittspartiet)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Helse- og sosialkomiteen
Medlem av Oppvekst-, kultur- og nærmiljøkomiteen

Telefon: 924 10 370