Til innhold
Kunngjøringer fra Bydel Gamle Oslo

Forslag til ny lokal åpningstidsforskrift i Bydel Gamle Oslo

Forslag til ny forskrift om åpningstider for skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo er ute på høring.

Bystyret vedtok den 23. mai 2018 ny forskrift om servings-, salgs og skjenkebevillinger i Oslo kommune. Forskriften ble tinglyst 14. juni 2018 og bydelens lokale åpningstidforskrift opphørte fra samme dato. Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo vedtok i møtet 15. november 2018 å sende forslag til ny forskrift om åpningstider for skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo ut på høring.

Høringsfrist

Bydel Gamle Oslo ber om skriftlig uttalelse innen 27. januar 2019.
 

Høringssvar sendes

Høringssvar merkes med saksnummer 2016/605 og sendes til:

Kontaktperson

Dag Ove Rognmo
Mobilnummer: 977 98 510

Dokumenter