Til innhold
Bydel Gamle Oslo

Velkommen til Grønt nettverk

Tid og sted

Dato

Tirsdag 17. desember

Tid

17:00-19:00

Sted

Christian Kroghs gate 16, 0186 OSLO
Bydelsadministrasjonen har flyttet fra Platous gate 16 til Christian Kroghs gate 16. Servicetorget har lagt ned.

Om aktiviteten

Miljøhovedstadsåret 2019 nærmer seg slutten og vi ønsker å takke for all innsatsen dere har lagt ned og høre om deres tanker om 2020. En gjennomgående tilbakemelding fra året som har vært er behovet for et grønt nettverk i bydelen, et sted man kan utveksle idéer, kompetanse og inspirasjon. Vi treffer mange som jobber mot de samme målene, men ikke nødvendigvis kjenner hverandre. Bydelen tar derfor initiativ til å starte opp et Grønt nettverk og vil i løpet av 2020 invitere til flere nettverkssamlinger. Men, for at dere skal få så mye som mulig ut av dette trenger vi deres input fra starten.

Velkommen til denne kvelden hvor du kan bli enda bedre kjent med andre miljøengasjerte i ditt nærmiljø, oss i bydelsadministrasjonen og få din stemme hørt.

Meld deg på her.  


Vi ber om at dere sender oss to bilder fra dine aktiviteter i 2019 slik at vi kan vise frem litt av det som har skjedd i bydelen i år.

Alle som er engasjert i prosjekter knyttet til miljø og klima i Bydel Gamle Oslo er velkommen på møtet.