Til innhold
Politikk og politiske møter

Frogner miljø- og byutviklingskomite


Anne Kruke Indreberg

Politisk sekretær

Telefon: 909 96 206

E-post:

Frogner miljø- og byutviklingskomite

Miljø- og byutviklingskomiteen behandler saker som gjelder kommuneplaner, byutvikling og byfornyelse, boligsaker, bebyggelsesplaner, konsekvensutredninger og reguleringsplaner.

 

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Auke, Beate Brovig (Høyre)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Leder av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 406 39 033

Bergenheim, Anne-Lise (Venstre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Nestleder av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 915 99 755

Holter, Elenor Whist (Høyre)

Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 900 73 918

Kristiansen, Jørn (Arbeiderpartiet)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 908 96 669

Kopp, Hermann (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 901 47 716

Sinding, Mette Langfeldt (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 909 15 548

Park, Heidi (Arbeiderpartiet)

Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 412 51 288

Gotaas, Vivian Ellingsen (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite
Medlem av Sykkelstrategi – tverrpolitisk arbeidsgruppe

Telefon: 913 87 856

Tumidajewicz, Adam (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 976 54 025