Til innhold
Politikk og politiske møter

Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite


Anne Kruke Indreberg

Politisk sekretær

Telefon: 909 96 206

E-post:

Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Komiteen behandler saker som gjelder bydelens helse- og sosialtjenester, barnevern, rusmiddelomsorg, tjenester til eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, arbeid med flyktninger og innvandrere, frivillighetsmidler, skjenkebevilling og salg av alkohol.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Bastiansen, Carl-Henrik Sand (Høyre)

Nestleder av Frogner arbeidsutvalg
Nestleder av Frogner bydelsutvalg
Leder av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 938 64 139

Løken, Lene (Arbeiderpartiet)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Nestleder av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 909 34 512

Lie, Jens Jørgen (Høyre)

Leder av Frogner arbeidsutvalg
Leder av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 417 20 232

Borge, Hans Magnus (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 901 50 554

Bøhn, Marcus (Høyre)

Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 900 82 731

Kjendlie, Ole Jacob (Arbeiderpartiet)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 911 47 646

Christiansen, Anne-Louise (Fremskrittspartiet)

Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 416 82 950

Heyerdahl, Marina Birgitte (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 915 94 981