Til innhold

Mellomstasjonen, Brynjulf Bulls plass 2 – uttalelse til ny skjenkebevilling