Til innhold

Brasserie Ouest, Elisenbergveien 19 A – uttalelse til søknad om utvidelse av areal

Bydel Frogner har flyttet kontorer fra Sommerrogata 1 til Drammensveien 60.