Til innhold

Avviksrapport 31.12.17 (sluttrapport)

Bydel Frogner har flyttet kontorer fra Sommerrogata 1 til Drammensveien 60.